Selecteer een pagina

LOGICLEAP

Improve your potential

 

Werkend Nederland een leven lang ontwikkelen, dat is waar LogicLeap voor staat.

LogicLeap heeft de afgelopen jaren een breed scala aan opleidingen ontwikkeld, gericht op de schaarste beroepen.

Jaarlijks vergroten we de kennis, vaardigheden en competenties van veel medewerkers in de transport en logistiek.

Nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, wordt binding en daarmee het bieden van perspectief steeds belangrijker. Ontwikkelen via LogicLeap is theorie en praktijk leren met een hoge mate van flexibiliteit.

Naast een waardevol Europees erkend diploma bieden we meerdere startmomenten, topdocenten uit de praktijk, coaching en klassikale lessen, in combinatie met een online leerplatform.

Doordat wij diplomeren volgens het European Qualifications Framework (EQF/NLQF), zijn de opleidingsniveaus inzichtelijk en vergelijkbaar en worden onze kwalificaties in heel Europa (h)erkend.

}

Permanente educatie

LogicLeap maakt het mogelijk om op individuele basis keuzes te maken voor een persoonlijke ontwikkelrichting. Medewerkers kunnen zich blijvend doorontwikkelen op hetzelfde niveau of doorgroeien naar een ander NLQF niveau.

Hybride leeromgeving

De mix van een digitale infrastructuur, live workshops en learning on the job zijn de hoofdingrediënten van de hybride leeromgeving van LogicLeap die uitstekend past bij werknemers in de logistieke sector.

0

Schaalvergroting leerportal

De LogicLeap leeromgeving is specifiek ontwikkeld om schaalvergroting in uitvoering en uitbreiding van nieuwe opleidingen mogelijk te maken. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven worden continu nieuwe curricula ontwikkeld.

LOGICLEAP IS MEER DAN EEN LEERPORTAAL

Beheer van leerbudgetten

Voor opleiding en ontwikkeling komt veel geld beschikbaar. Medewerkers moeten hun kennis en ervaring immers continu op peil houden of nieuwe vaardigheden ontwikkelen om fit for the job te blijven.

Lees Verder

We informeren bedrijven en hun werknemers over subsidie- mogelijkheden en begeleiden bij de aanvraag van (specifieke) regelingen.

T

Een leven lang ontwikkelen

Blijven leren en ontwikkelen vergroot de kans op duurzame maatschappelijke participatie van volwassenen, echter is dit voor volwassenen niet vanzelfsprekend. Juist diegene met de minste leerervaring nemen gemiddeld ook het minst deel aan activiteiten binnen een leven lang ontwikkelen.

Lees Verder

Wij bieden vraaggestuurde en op de praktijk gericht opleidingen, die aansluiten bij de zich steeds wijzigende behoeften van de markt. Hierbij staat flexibiliteit, meertaligheid en hybride leren centraal, hetgeen de opleidingen en trainingen toegankelijk en laagdrempelig maken.

Inschalen van opleidingen op NLQF niveau

Een gedegen eigen bedrijfsopleiding ontwikkeld, maar geen erkend diploma hier voor kunnen afgeven? Dan is inschaling binnen het NLQF de oplossing.

lees verder

Helaas kun je als organisatie niet zelf beoordelen wat het niveau van jouw opleiding of kwalificatie is en dien je dit door onafhankelijke specialisten te laten toetsen. Als gevalideerd NLQF opleider kunnen wij een inschalingverzoek voor u voorbereiden, uitwerken en indienen bij NCP NLQF

Zowel het ontwerpen en gereed maken van opleidingsprogramma’s als het schrijven van de inschalingsaanvraag kunnen wij verzorgen.

De kwalificatie is dan Europees erkend en de uitvoering komt onder toezicht van onze specialisten en examencommissie.

Voorafgaand geven wij een vrijblijvend advies over het in te schalen NLQF niveau.

Learning Community

Werkgevers, werknemers, trainers en praktijkbegeleiders ontmoeten elkaar digitaal in
LogicLeap en wisselen relevante kennis uit.

Lees Verder

Learning communities vormen een belangrijk deel van het Human Capital beleid van de Topsectoren. Het is van algemeen maatschappelijke belang om het pro actief leren een prominente plek te geven in onze samenleving.

Een leven lang ontwikkelen binnen een digitale omgeving – learning community – dat consequent en op het juiste niveau informatie biedt en competentie niveaus erkent.

E-MAIL

info@logicleap.nl

VESTIGINGSADRES

Vasco da Gamaweg 1, 5928 LD Venlo

TELEFOON

0031 77 352 4190