Selecteer een pagina

NIEUWS

 

29 september 2021

“Limburg leert door” met inzet van Sectoraal Maatwerk

LogicLeap is als scholingspartner geselecteerd voor de subsidieregeling Limburg Leert Sectoraal Maatwerk.

Klanten die zowel de huidige als de nieuwe medewerkers perspectief willen bieden en willen stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling, kunnen wij daardoor de komende periode op basis van scholingsvouchers korting geven op geselecteerde opleidingen.

Opleiden ondersteunt onze relaties in het vinden van nieuwe medewerkers én het duurzaam verbinden van arbeidskracht aan de organisatie.

Hoe beter de aansluiting van het werk op de medewerker, hoe duurzamer de arbeidsrelatie!

14 september 2021

Samenwerking LogicLeap en CSV

De markt heeft behoefte aan douane opleidingen op meerdere niveaus die gewaardeerd worden met een Europees erkend diploma.

LogicLeap en CSV (Customs Solutions Venlo) zijn daarom een samenwerking aangegaan. Door kennis en expertise, alsmede data en resources te delen, ontwikkelen wij op dit moment gezamenlijk nieuwe douane kwalificaties op EQF/NLQF (MBO) niveau 3 en 4. Hierbij bewaken wij de aansluiting op de leerdoelen voor het douane vak zoals de Europese Unie die heeft bepaald.

Anders dan andere douane opleidingen bieden wij deze in een flexibele leervorm aan.

Dit houdt in dat er per niveau niet één opleiding wordt gevormd, maar dat er kan worden gekozen uit verschillende thema’s en modules. Deze keuze is te maken op basis van de reeds aanwezige kennis en competenties, benodigde kennis in het daadwerkelijke werkveld en de persoonlijke ontwikkel behoefte. Een manier van opleiden die een leven lang (doelgericht) ontwikkelen mogelijk maakt.

De eerste trajecten starten in november van dit jaar. We’ll keep you posted!

(Foto: Loek Berden, CSV en Roy Fleuren, LogicLeap.) 

22 juni 2021

Nieuwe kwalificaties

Op 22 juni jl. heeft de Programmaraad van het NCP NLQF, na een beoordeling en positief advies van de Commissie Inschaling, de inschalingsverzoeken goedgekeurd van onze kwalificaties:

Planner Wegtransport Basis NLQF 3 én

Planner Wegtransport Gevorderd NLQF 4

Deze kwalificaties zijn in samenspraak met diverse klanten in de transport en logistiek tot stand gekomen en opgenomen in het NCP-register. Meer informatie over de programma’s is opgenomen bij ‘Opleidingen’.